Echipa organizatorică 2017

2019 2018 2017 2016 2015


Adrian CIOFLÂNCĂ

Coordonator, Director CSIER

Anca TUDORANCEA

Este doctor în Filosofia Culturii la Universitatea din București (2011), cercetător în istorie la Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România şi lector asociat la Centrul Goldstein Goren – Universitatea Bucureşti. Cărțile și studiile sale analizează istoria cartierelor evreiești din București, imaginea și imaginarul Bucureștiului evreiesc, fotografia de familie și fotografii, comunitatea evreiească din România în secolele XIX -XX. Publicații recente: Coduri vizuale. Evreii din Bucureşti (1881 – 1941), (teza de doctorat), Bucureşti, Hasefer, 2013; Istorii si imagini din Bucureştiul evreiesc, Felicia Waldman, Anca Ciuciu, Bucureşti, Noi Media Print, 2011; Bucureşti, Hasefer, 2008, Acţiunea Credinciosul. Şef Rabinul dr. Moses Rosen şi comunitatea evreiască în arhivele CNSAS, Bucureşti, Hasefer, 2008.

Natalia LAZĂR

Este cercetător la Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România din cadrul Federației Comunităților Evreiești din România. Este doctor în istorie din 2012, Facultatea de Istorie și Geografie, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, având ca tema de doctorat Emigrarea evreilor din România in perioada comunistă. Este, de asemenea, absolventă a programului de masterat în studii iudaice, Facultatea de Litere, Universitatea din București. A publicat articole privind istoria evreilor din România în volume de specialitate și a editat volume CSIER.

Irina SPIRESCU

Cercetător și grafic-designer la Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor în România. Doctor în istorie, Universitatea din București (2009). Domeniile de cercetare: Istoria Evreilor și Istoria Artei (Arhitectură, Design Interior, Istoria Mobilei, Istoria Fotografiei). Autoarea a numeroase lucrări și articole: Medicul-jurnalist Adolf Steuerman-Rodion. Experiența dramatică a frontului în volumul Metamorfoze III. Jurnaliști și scriitori în tranșeele Marelui Război, ed. Tritonic, 2017; Importanța decorației interioare în procesul de occidentalizare al Principatelor Române, în Agero Stuttgart, 24 Decembrie, 2013; Reşedința boierului Dinicu Golescu de pe Podul Mogoșoaiei, în Bucureşti. Materiale de Istorie şi Muzeografie, vol.XXVI, Muzeul Municipiului Bucureşti, 2012; Lumea românească în imagini - secolele XV-XIX, București, NOI Media Print, 2011; De la Orient la Occident. Decoraţia interioară în reşedinţele domneşti şi boiereşti (1774-1914), Editura Noi Media Print, Bucureşti, 2010; Palatul Cantacuzino, un splendid imobil cu faţada în stil Ludovic XIV, în « Cultura », no. 41 / Octombrie 15, 2009; Formele neogoticului în amenajările interioare ale Palatului de la Ruginoasa, în « Cultura », no. 215 / Martie 19, 2009; Palatul Dinu Mihail din Craiova, o reşedinţă occidentală de la începutul secolului al XX-lea, în « Cultura », no. 46 / Noiembrie 20, 2008; Costumul militar în Principatele româneşti adoptat în perioada 1830-1859, în « Cultura », no. 49 / Decembrie 11, 2008; Costumul militar adoptat în perioada domniei lui Alexandru Ioan Cuza (1859-1866), în « Cultura », ianuarie 29, 2009; Costumul militar în perioada domniei regelui Carol I (1866-1914), în « Cultura », Februarie 5, 2009.

Andreea TOMA

Este studentă la doctorat la Facultatea de Istorie și Filozofie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, lucrând la o teză despre forme de cooperare inițiate de femeile evreice în perioada modernă. Lucrează la departamentul de cercetare al Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România, fiind interesată de filosofie iudaică și istorie socială. A absolvit Facultatea de Științe Politice din cadrul SNSPA București, iar apoi programul de master Cultură și Civilizație Ebraică al Universității din București. În 2010-2011 a fost Moses Mendelssohn Fellow la Paideia, Institutul de Studii Iudaice din Stockholm și a absolvit programul „Holocaust for Educators”, International School for Holocaust Studies de la Yad Vashem. In 2013 și 2014 a beneficiat de câte o bursă de la Fundația Naomi pentru a participa la Naomi Prawer Kadar International Yiddish Summer Program la Universitatea din Tel Aviv.

Cătălin BONTAȘ

Este arhivist în cadrul Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România, având ca domeniu de activitate gestionarea fondurilor arhivistice existente; organizarea și completarea fondurilor CME si IOVR. Colaborează la realizarea de lucrări cu caracter documentar și monografii cu Comunitățile Evreiești din țară: Buhuși, Alba Iulia, prin cercetarea și punerea la dispoziție a
copiilor după documentele solicitate. Participă la manifestări cu caracter științific organizate de FCER si CEB.

George WEINER

S-a născut la 6 decembrie 1979, în Buzău, România. A absolvit Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, secția de engleză și franceză (Universitatea Ploiești, 2002) și - Facultatea de Limbi și Literaturi Străine – Masterat de Studii Canadiene (Universitatea București, 2003). A lucrat ca traducător în cadrul Centrului Pedagogic al Federației Comunităților Evreiești din România (2002 - 2007) și, în prezent, lucrează ca traducător în cadrul Federației Comunităților Evreiești din România (engleză și franceză). Este interesat de istoria și cultura poporului evreu.