Echipa organizatorică 2018

2019 2018 2017 2016 2015

Adrian CIOFLÂNCĂ

Coordonator, Director CSIER

Natalia LAZĂR

Cercetător, Șeful Departamentului de Cercetare al Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România. Licențiată în științe juridice, Facultatea de Drept, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, București. Studii aprofundate în cultură și civilizație ebraică, Facultatea de Litere, Universitatea din București. Doctor în istorie, Facultatea de Istorie și Geografie, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (2012). Domenii de interes: emigrarea evreilor; perioada comunistă; organizații evreiești internaționale; mișcarea socialistă evreiască. Coeditor Buletinul Centrului, Muzeului și Arhivei Istorice a Evreilor din România, nr. 14-15 (Hasefer, 2012); editor Revista de Istorie a Evreilor din România, nr. 1 (Hasefer 2016); coeditor volum American Jewish Joint Distribution Committee în România. Documente: 1916-2016 (Hasefer, 2017); coautor album bilingv American Jewish Joint Distribution Committee. Un secol de activitate în România / A Century of Activity in Romania (Hasefer, 2018).

Andreea (TOMA) BALABAN

Este studentă la doctorat la Facultatea de Istorie și Filozofie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, lucrând la o teză despre forme de cooperare inițiate de femeile evreice în perioada modernă. Lucrează la departamentul de cercetare al Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România, fiind interesată de filosofie iudaică și istorie socială. A absolvit Facultatea de Științe Politice din cadrul SNSPA București, iar apoi programul de master Cultură și Civilizație Ebraică al Universității din București. În 2010-2011 a fost Moses Mendelssohn Fellow la Paideia, Institutul de Studii Iudaice din Stockholm și a absolvit programul „Holocaust for Educators”, International School for Holocaust Studies de la Yad Vashem. In 2013 și 2014 a beneficiat de câte o bursă de la Fundația Naomi pentru a participa la Naomi Prawer Kadar International Yiddish Summer Program la Universitatea din Tel Aviv.

Irina SPIRESCU

Cercetător și grafic-designer la Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor în România. Doctor în istorie, Universitatea din București (2009). Domeniile de cercetare: Istoria Evreilor și Istoria Artei (Arhitectură, Design Interior, Istoria Mobilei, Istoria Fotografiei). Autoarea a numeroase lucrări și articole: Medicul-jurnalist Adolf Steuerman-Rodion. Experiența dramatică a frontului în volumul Metamorfoze III. Jurnaliști și scriitori în tranșeele Marelui Război, ed. Tritonic, 2017; Importanța decorației interioare în procesul de occidentalizare al Principatelor Române, în Agero Stuttgart, 24 Decembrie, 2013; Reşedința boierului Dinicu Golescu de pe Podul Mogoșoaiei, în Bucureşti. Materiale de Istorie şi Muzeografie, vol.XXVI, Muzeul Municipiului Bucureşti, 2012; Lumea românească în imagini - secolele XV-XIX, București, NOI Media Print, 2011; De la Orient la Occident. Decoraţia interioară în reşedinţele domneşti şi boiereşti (1774-1914), Editura Noi Media Print, Bucureşti, 2010; Palatul Cantacuzino, un splendid imobil cu faţada în stil Ludovic XIV, în « Cultura », no. 41 / Octombrie 15, 2009; Formele neogoticului în amenajările interioare ale Palatului de la Ruginoasa, în « Cultura », no. 215 / Martie 19, 2009; Palatul Dinu Mihail din Craiova, o reşedinţă occidentală de la începutul secolului al XX-lea, în « Cultura », no. 46 / Noiembrie 20, 2008; Costumul militar în Principatele româneşti adoptat în perioada 1830-1859, în « Cultura », no. 49 / Decembrie 11, 2008; Costumul militar adoptat în perioada domniei lui Alexandru Ioan Cuza (1859-1866), în « Cultura », ianuarie 29, 2009; Costumul militar în perioada domniei regelui Carol I (1866-1914), în « Cultura », Februarie 5, 2009.

Cătălin BONTAȘ

Este arhivist în cadrul Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România, având ca domeniu de activitate gestionarea fondurilor arhivistice existente; organizarea și completarea fondurilor CME si IOVR. Colaborează la realizarea de lucrări cu caracter documentar și monografii cu Comunitățile Evreiești din țară: Buhuși, Alba Iulia, prin cercetarea și punerea la dispoziție a
copiilor după documentele solicitate. Participă la manifestări cu caracter științific organizate de FCER si CEB.

Camelia ÎNTORSURĂ-MOLDOVEANU

Consilier juridic în cadrul Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România. Este doctor în Psihologie, specializarea Managementul resurselor umane (2011), având mastere în Drept Comunitar European și în Sisteme informatice, la Universitatea București. Este absolventă a Facultății de Drept, Universitatea București (2000) și a Facultății de Inginerie Electrică, Universitatea Politehnică București (1995). Face parte din ”Grupul de lucru pentru cercetarea bunurilor mobile a evreilor, confiscate de România în perioada 1918-1945” în cadrul Federației Comunităților Evreiești din România.

George WEINER

S-a născut la 6 decembrie 1979, în Buzău, România. A absolvit Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, secția de engleză și franceză (Universitatea Ploiești, 2002) și - Facultatea de Limbi și Literaturi Străine – Masterat de Studii Canadiene (Universitatea București, 2003). A lucrat ca traducător în cadrul Centrului Pedagogic al Federației Comunităților Evreiești din România (2002 - 2007) și, în prezent, lucrează ca traducător în cadrul Federației Comunităților Evreiești din România (engleză și franceză). Este interesat de istoria și cultura poporului evreu.