Lectori invitați 2015

2019 2018 2017 2016 2015

Prof. univ. dr. Madeea AXINCIUC este profesor universitar la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Programul de Studii Iudaice şi Programul de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii, Universitatea din Bucureşti. A obţinut titlul de doctor în filosofie (summa cum laude) cu teza: „Imaginaţie şi profeţie în Călăuza rătăciţilor de Moise Maimonide”. A efectuat stagii de cercetare la Universitatea Ebraică din Ierusalim, Universitatea din Tel Aviv, Colegiul Noua Europă - Institut de Studii Avansate, Oxford Centre for Hebrew and Jewish Studies, Universitatea din Hamburg, Universitatea din Leiden. A susţinut o serie de prelegeri şi conferinţe şi a publicat mai multe articole şi studii de specialitate în domeniul studiilor iudaice şi al filosofiei religiei. Este director fondator al Programului de Studii Iudaice şi al Programului de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii, membru fondator al Centrului de Studii Medievale şi director fondator al Centrului pentru Cercetare Transdisciplinară în Religie şi Ştiinţă din cadrul Universităţii din Bucureşti. Cărţi publicate: Despre ierarhiile divine. Fascinaţia Unului şi lumile din noi. Temeiuri pentru pacea religiilor (Humanitas, 2014), Profetul şi oglinda fermecată. Despre imaginaţie şi profeţie în „Călăuza rătăciţilor” de Moise Maimonide (Humanitas, 2008).

Dr. Lya BENJAMIN este cercetător la Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România din 1985. A absolvit Facultatea de Istorie a Universității din Ekaterinburg, obținând titlul de doctor în istorie la Universității din București în 2001, cu o lucrare despre viața cotidiană a evreilor în perioada Holocaustului. Este autoarea a numeroase studii, volume de documente și antologii privind istoria evreilor din România în general și în particular în perioada Holocaustului. A fost membru al Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România și a îngrijit editarea volumului de documente ce a însoțit raportul comisiei. A participat la conferințe și simpozioane în Romania, dar și în alte țări precum: Statele Unite, Israel, Germania ș.a. Strategii comunitare de supraviețuire în contextul statului național legionar. Documente 1940-1941, volum alcătuit de Lya Benjamin (Hasefer, 2013); Idealul sionist în presa evreiască din România (1881 - 1920), texte selectate și comentate de Lya Benjamin (coordonator) şi Gabriela Vasiliu (Hasefer, 2010); Iacob Iţhac Niemirower, Iudaismul. Studii, eseuri, omiletică şi retorică; studiu introductiv de Lucian-Zeev Herşcovici; selectarea textelor, note, glosar şi indici de Lya Benjamin şi Mihaela Rotaru (Hasefer, 2005); Prigoană şi rezistenţă în istoria evreilor din România. Studii (Hasefer, 2001); Hary Kuller, Lya Benjamin, Album. Muzeul de istorie a evreilor din România Şef-rabin Moses Rosen (Hasefer, 2002); Memorialul martirilor din România. Textul şi selecţia imaginilor de Lya Benjamin (Hasefer, 2003); Evreii din România în texte istoriografice. Antologie, introducere, selectarea textelor, note şi comentarii, traduceri din limba maghiară, germană şi franceză, bibliografie şi indici de Lya Benjamin (Hasefer, 2004).

Adrian CIOFLÂNCĂ este membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității și cercetător științific la Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” al Academiei Române. A fost membru în Comisia Internațională pentru Studierea Holocaustului din România (2003-2004) și expert în Comisia Prezidențială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, contribuind la Rapoartele Finale ale celor două comisii. Din 2005 este membru în delegația României la International Holocaust Remembrance Alliance (fosta Holocaust Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research). A fost Tziporah Wiesel Fellow la United States Holocaust Memorial Museum in Washington (2009). Între 2010-2012 a fost director de department la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. A coordonat, în 2010, proiectul Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” care a dus la descoperirea unei gropi comune în Popricani (jud. Iași), cu 36 de evrei uciși în timpul Holocaustului. A editat șapte volume, în colaborare; ultimul dintre ele: Istoria recentă altfel. Perspective culturale, Andi Mihalache, Adrian Cioflâncă (coordonatori), Iaşi, Editura Universităţii „Al. I Cuza”, 2013. A publicat mai multe studii în domenii precum istoria Holocaustului, istoria comunismului, violență politică, istorie culturală, teoria istoriei.

Lect. univ. dr. Camelia CRĂCIUN este lector la Departamentul de Studii Iudaice, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea Bucureşti, predând cursuri de cultură şi istorie evreiască est-europeană. Este, de asemenea, cercetător la Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România al Federației Comunităților Evreiești din România. A absolvit un masterat (2003) şi un doctorat (2009) în studii iudaice la Universitatea Central Europeană, Budapesta. A publicat articole de istorie intelectuală şi istoria evreilor din România în Re-Contextualising East Central European History: Nation, Culture and Minority Groups, (editori Marius Turda şi Robert Pyrah, Legenda Publishing House, Oxford, 2010), Cronologia minorităţilor naţionale din România (1989-2009), (editor Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj, 2012) și Diana Mishkova, Balasz Trencsenyi, Marja Jalava (eds), ”Regimes of Historicity” in Southeastern and Northern Europe, 1890-1945, London, Palgrave, 2014. A colaborat la The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe (2008). Coeditor al volumelor Noi Perspective în Istoria Evreilor din România, Hasefer, Bucureşti, 2010 şi Istorie şi memorie evreiască, Hasefer, Bucureşti, 2011 și editor al volumului Lumea evreiască în literatura română. Representations of the Jewish World in Romanian Literature (Iași, 2014). A publicat, de asemenea, articole de istorie intelectuală şi istorie evreiască în periodice academice precum Schweizerische Zeitschrift fur Religions- und Kulturgeschichte, Etudes Balkaniques, New Europe College Yearbook, Studia Judaica, Bruckenthaliana şi CEU Jewish Studies Yearbook.

Prof. univ. dr. Ladislau GYÉMÁNT este un important cercetător în domeniul Studiilor iudaice din România. Pe parcursul activității sale a fost cercetător principal III, II, I la Institutul de istorie „Gheorghe Bariţiu” al Filialei Academiei Române din Cluj-Napoca (1970-2014), director al Institutului de iudaistică şi istorie evreiască “Dr. Moshe Carmilly” din cadrul Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (1990-2012), prodecan şi decan al Facultăţii de Studii Europene a Universității “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (1997-2012). De asemenea, a susținut cursuri de istorie generală a evreilor şi de istorie a evreilor din România în cadrul programului de Studii Iudaice organizat de Institutul “Moshe Carmilly” și, în cadrul Facultății de Studii Europene, cursuri de istoria Europei. Conducător de doctorat în specialitatea Istorie, este specialist în istoria modernă şi contemporană a Europei, preistoria construcției europene, istorie central-europeană în secolele XVIII-XIX; Istoria Transilvaniei; Istoria evreilor din România; Genealogie evreiască. Este autor a 31 de cărţi şi 124 de studii de specialitate, editor al numeroase publicații (Studia Judaica, I-XX, Cluj-Napoca, 1991-2014; Bibliotheca Judaica, I-VI, 1994-2000) și laureat a numeroase premii și distincții (Premiul Nicolae Bălcescu al Academiei Române 1981; Premiul I. C. Filitti, Bucureşti, 1992; Medalia Alexandru Safran, Bucureşti, 2009; Premiul Sara şi Haim Jankulovics, Haifa, 2010; Medalia Universităţii Babeş-Bolyai, 2011.).

Prof. univ. dr. Alexandru FLORIAN este doctor în filosofie şi ştiinţe politice. Profesor universitar la Facultatea de Stiinte politice, Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” – Bucureşti şi director general la Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel”. Autor a cinci cărţi şi editor la două volume. Autor a peste 50 de studii dedicate unor teme actuale precum, receptarea Holocaustului în România, modernizare şi tranziţie politică în Europa centrală şi de Est.

Prof. univ. dr. Lucian NASTASĂ KOVÁCS (n. 1957), profesor şi cercetător ştiinţific în cadrul Academiei Române (Institutul de Istorie „George Bariţiu”) şi al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj. Specialist în istoria şi sociologia culturii şi educaţiei, cu numeroase stagii didactice şi de cercetare la Budapesta, Geneva, Graz, Zurich, Beijing, Tel Aviv, Moscova, Paris, Heidelberg etc. În 2004 i s-a decernat Premiul Academiei Române, în acelaşi an devenind şi membru al Corporaţiei doctorilor al Academiei de Ştiinţe din Ungaria, iar în 2012 a primit premiul Meir Rudich al Universităţii Ebraice din Ierusalim. Autor al unor lucrări precum: Generaţie şi schimbare în istoriografia română (1999); Interethnic Relations in Post-Communist Romania (2000, cu Levente Salat); Maghiarii din România şi etica minoritară (2003, cu Levente Salat); Intelectualii şi promovarea socială (2004); The University of Kolozsvár/Cluj and the students of the Medical Faculty (2004, cu Victor Karady); Itinerarii spre lumea savantă (2006); „Suveranii” universităţilor româneşti. Mecanisme de selecţie şi promovare a elitei intelectuale (2007); Armenii din nord-vestul Transilvaniei în anii instaurării comunismului (2008); Intimitatea amfiteatrelor. Ipostaze din viaţa privată a universitarilor „literari” (2010); Antisemitismul universitar în România, 1919-1939 (2011); Rom sau ţigan. Dilemele unui etnonim în spaţiul românesc (2012, împreună cu István Horváth), Politici culturale și modele intelectuale în România (2013, împreună cu Dragoș Sdrobiș), Pogromul itinerant sau Decembrie antisemit, Oradea 1927 (2014) ş.a. Coordonator al seriei Minorităţi etnoculturale. Mărturii documentare (4 vol., 2001-2003).

Prof. univ. dr. Liviu ROTMAN este, din 2005, profesor universitar doctor la Facultatea de Științe Politice în cadrul SNSPA unde predă cursuri precum: Modernizarea României, Minorități etnice, Analiza sistemului comunist, Holocaust, Sionism. De asemenea, este director al Centrului de Studii Israeliene (SNSPA) și profesor în cadrul masteratului de Cultură și Civilizație Ebraică (Facultatea de Litere, Universitatea București). Este director al Centrului pentru studierea evreilor din România din 2007 și coordonator al proiectului „Evreii în România” la Centrul de Studiere a Diasporei al Universității din Tel Aviv. A fost membru al Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România. Specialist în istoria socială și culturală a evreilor, cât și în istoria evreilor în perioada comunistă, a publicat, printre altele: Școala israelito-română, Hasefer, 1999 (cu ediție în ebraică); Comunismul și evreii din România, Polirom. 2005 (cu ediții în ebraică și engleză);Jewish Patrimony in Romania,Initiativa Mercur, Spain, 2011 (în engleză și ebraică); The Kehilah in Romania. The Pulse, character and History of the Romanian Jewish Communit, Tel Aviv University, 2015.

Dr. Anca TUDORANCEA (Ciuciu) este doctor în Filosofia Culturii la Universitatea din București (2011), cercetător în istorie la Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România şi lector asociat la Centrul Goldstein Goren – Universitatea Bucureşti. Cărțile și studiile sale analizează istoria cartierelor evreiești din București, imaginea și imaginarul Bucureștiului evreiesc, fotografia de familie și fotografii, comunitatea evreiească din România în secolele XIX -XX. Publicații recente: Coduri vizuale. Evreii din Bucureşti (1881 – 1941), (teza de doctorat), Bucureşti, Hasefer, 2013; Istorii si imagini din Bucureştiul evreiesc, Felicia Waldman, Anca Ciuciu, Bucureşti, Noi Media Print, 2011; , Bucureşti, Hasefer, 2008, Acţiunea Credinciosul. Şef Rabinul dr. Moses Rosen şi comunitatea evreiască în arhivele CNSAS, Bucureşti, Hasefer, 2008.

Prof. univ. dr. Mihai Răzvan UNGUREANU este profesor la Facultatea de Istorie în cadrul Universității din București. Absolvent al Facultății de Istorie, Universitatea Al. I. Cuza din Iași, a urmat apoi studii masterale în studii iudaice la Colegiul St. Cross, Universitatea din Oxford în 1993, urmând ca apoi să își susțină doctoratul în istorie la Universitatea Al. I. Cuza în 2004. Desfășoară și o bogată activitate științifică, fiind membru al Societății Române de Heraldică, Sigilografie și Genealogie a Academiei Române, filiala Iași (din 1993), membru al board-ului științific al Fundației Soroș pentru o Societate Deschisă, Iași - București (1996-1998), director al Centrului de Studii Românești din Iași al Fundației Culturale Române (1996-1999), membru al European Association for Jewish Studies din Oxford, Marea Britanie (din 1997), Senior Fellow al Oxford Centre for Jewish and Hebrew Studies, St. Cross College, University of Oxford, Marea Britanie (din 1998), membru al Consiliului Institutului de Studii Genealogice și Heraldică "Sever Zotta" din Iași (din 1998) ș.a. De asemenea, este coordonator al seriei Istorie a editurii Polirom. Printre publicații, se numără: Convertire și integrare religioasă în Moldova la începuturile Epocii Moderne (Iași, 2004); Rumänien (România) în colaborare cu Thede Kahl şi Michael Metzeltin (Viena, Münster, 2006); Întotdeauna loial. Note diplomatice pentru o Românie modernă (Bucureşti, 2008).

Prof. univ. dr. Raphael VAGO s-a născut în Cluj în 1946 și locuiește în Israel din 1958. Este profesor asociat și cercetător la Catedra de Istorie, Universitatea din Tel-Aviv, la Centrul Cantor pentru Studierea Evreimii Europene Contemporane și la Centrul Cummings pentru Studii Ruse și Est Europene. A fost membru al Comisiei Internaționale a Istoricilor pentru Studierea Holocaustului din România.Principalele domenii de predare și de cercetare: istoria modernă a Europei Centrale și de Est, antisemitismul modern, Holocaustul și negarea Holocaustului, naționalism, minorități, grupuri etnice - perspectivă actuală și istorică. Mai mult, domnul Vago a participat la numeroase conferințe, a predat cursuri la SNSPA, București, fiind lector frecvent la Școala Internațională pentru Studierea Holocaustului, Yad Vashem.

Dr. Cristian VASILE (născut în 1976, Bucureşti) este cercetător științific II în cadrul Institutului de Istorie „N. Iorga“ (Programul România şi Europa în secolul XX). S-a remarcat atât în domeniul istoriei ecleziastice postbelice, cât şi prin studiile dedicate culturii, sistemului educațional, ideologiei şi propagandei în perioada comunistă. A publicat monografii consacrate Bisericii Ortodoxe Române şi Bisericii Greco-Catolice. A absolvit Facultatea de Istorie (1998), Universitatea din Bucureşti, având specializarea în istorie contemporană românească, precum şi Facultatea de Ştiinţe Politice din Bucureşti (2002). Din anul 2000 este cercetător la Institutul de Istorie ,,N. Iorga“, Academia Română. În 2006 a fost membru şi secretar ştiinţific al Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste, contribuind la redactarea Raportului final, în baza căruia a fost condamnat regimul comunist din România. Ultima carte publicată: Viaţa intelectuală şi artistică în primul deceniu al regimului Ceauşescu, 1965–1974 (Editura Humanitas, 2014).

Prof. univ. dr. Mordechai (Motti) ZALKIN este profesor asociat de istorie modernă a evreilor, în cadrul departamentului de Istorie a Evreilor, Universitatea Ben-Gurion din Negev, Israel. Domeniul său de interes îl reprezintă istoria culturală, socială și economică a evreilor din Lituania și istoria învățământului evreiesc în Europa de Est. În prezent, cercetează relațiile dintre evrei și lituanieni în mediul rural. Printre publicațiile sale se numără: Un Nou Răsărit: Iluminismul Evreiesc în Imperiul Rus - Aspecte sociale (2000); De la Heder la Școală: Procese de Modernizare a Educație Evreiești Est-Europene în secolul al XIX-lea (2008); Naujos Lietuvos žydų istorijos perspektyvos (2009).