Lectori invitați 2016

2019 2018 2017 2016 2015


Romulus BALAZS

Născut în 1981 în Constanța, s-a mutat în Franța în 1984. A absolvit un masterat în inginerie la Arts et Métiers ParisTech. Din 2010 a devenit interesat de istoria recentă a României și a început să studieze tehnicile cinematografice pentru a-și expune experențele pe ecran. În 2016 a lansat primul său documentar: "Souvenirs de Iasi" (Amintiri din Iași)

Lya BENJAMIN

Cercetător la Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România din 1985. A absolvit Facultatea de Istorie a Universității din Ekaterinburg, obținând titlul de doctor în istorie la Universității din București în 2001, cu o lucrare despre viața cotidiană a evreilor în perioada Holocaustului. Este autoarea a numeroase studii, volume de documente și antologii privind istoria evreilor din România în general și în particular în perioada Holocaustului. A fost membru al Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România și a îngrijit editarea volumului de documente ce a însoțit raportul comisiei. A participat la conferințe și simpozioane în Romania, dar și în alte țări precum: Statele Unite, Israel, Germania ș.a. Strategii comunitare de supraviețuire în contextul statului național legionar. Documente 1940-1941, volum alcătuit de Lya Benjamin (Hasefer, 2013); Idealul sionist în presa evreiască din România (1881 - 1920), texte selectate și comentate de Lya Benjamin (coordonator) şi Gabriela Vasiliu (Hasefer, 2010); Iacob Iţhac Niemirower, Iudaismul. Studii, eseuri, omiletică şi retorică; studiu introductiv de Lucian-Zeev Herşcovici; selectarea textelor, note, glosar şi indici de Lya Benjamin şi Mihaela Rotaru (Hasefer, 2005); Prigoană şi rezistenţă în istoria evreilor din România. Studii (Hasefer, 2001); Hary Kuller, Lya Benjamin, Album. Muzeul de istorie a evreilor din România Şef-rabin Moses Rosen (Hasefer, 2002); Memorialul martirilor din România. Textul şi selecţia imaginilor de Lya Benjamin (Hasefer, 2003); Evreii din România în texte istoriografice. Antologie, introducere, selectarea textelor, note şi comentarii, traduceri din limba maghiară, germană şi franceză, bibliografie şi indici de Lya Benjamin (Hasefer, 2004).

Mihai CHIOVEANU

Profesor universitar, director de departament în cadrul Facultății de Ștințe Politice, Universitatea din București. doctor în istorie al Universității “Al. I. Cuza” din Iaşi (2005). Membru al delegației României la IHRA. Autor a două cărți: Feţele fascismului. Politică, ideologie şi scrisul istoric în secolul XX, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2005; Death Delivered, Death Postponed. Romania and the Continental wide Holocaust, Editura Universităţii din Bucureşti, 2014; și a numeroase articole și studii în domeniu în publicații academice naționale și internaționale. Domenii de cercetare principale: fascism european, studii de genocid, politica Orientului Mijlociu.

Adrian CIOFLÂNCĂ

Director al Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România din cadrul Federației Comunităților Evreiești din România, membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității și cercetător științific la Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” al Academiei Române. A fost membru în Comisia Internațională pentru Studierea Holocaustului din România (2003 – 2004) și expert în Comisia Prezidențială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, contribuind la Rapoartele Finale ale celor două comisii. Din 2005 este membru în delegația României la International Holocaust Remembrance Alliance. A fost Tziporah Wiesel Fellow la United States Holocaust Memorial Museum in Washington (2009). Între 2010 – 2012, a fost director de departament la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. A coordonat, în 2010, proiectul Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” care a dus la descoperirea unei gropi comune în Popricani (jud. Iași), cu 36 de evrei uciși în timpul Holocaustului. A editat șapte volume, în colaborare; ultimul dintre ele: Istoria recentă altfel. Perspective culturale, Andi Mihalache, Adrian Cioflâncă (coordonatori), Iaşi, Editura Universităţii „Al. I Cuza”, 2013. A publicat mai multe studii în domenii precum istoria Holocaustului, istoria comunismului, istorie culturală, teoria istoriei.

Barak COHEN

Predă în cadrul Departamentului de Talmud și Studii Rabinice, Facultatea de Studii Evreiești, Universitatea Bar-Ilan. Este lector invitat la Școala Evreiască de Studii Iudaice Bernard Revel din cadrul Yeshiva University, New-York. A publicat mult pe tema istoriei legale intelectuale a Talmudului Babilonian și a Istoriografiei Amoraim-ilor Babilonieni. Este autorul cărții The Legal Methodology of Late Nehardean Sages in Sasanian Babylonia (Metodologia Legală a Înțelepților Nehardeeni Târzii în Babilonia Sasaniană, Brill Academic Publishers, 2011).

Mihai DEMETRIADE

Consilier principal, Direcţia Cercetare din cadrul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, licenţat al Facultăţii de Filozofie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi (1997); masterat în filozofie în cadrul aceleiaşi universităţi (1998). Volum: Eroi pentru România-Braşov, 15 noiembrie 1987, Editura Semne, Bucureşti, 2007 (coautor). Articole: Descompunere și reabilitare. Elemente cadru privind activitatea Grupului Operativ Aiud, în Caietele C.N.S.A.S., anul II, nr. 2 (4)/2009, Victor Biriș, cel mai important agent de influență din penitenciarul Aiud (1957-1963), în Caietele C.N.S.A.S., an IV, nr. 1-2 (9-10)/2012, Editura C.N.S.A.S., București.

Mădălin HODOR

(n. 29.04.1977, Roznov, jud. Neamţ) Absolvent al Facultăţii de Istorie a Universităţii Al.I.Cuza Iaşi (1999), studii aprofundate cu specializare în istorie medievală universală (1999-2000). Bursier Socrates la Facultatea de Istorie a Universităţii Angers (1999-2000). Din 2000, angajat al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivei Securităţii, Bucureşti.

Victor NEUMANN

Profesor de Istorie modernă europeană şi Istoriografie la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, Director al Şcolii doctorale internaţionale de istorie conceptual și Coordonator al Centrului de Studii Avansate în Istorie al Universității de Vest din Timişoara. Este, de asemenea, Cercetător științific gradul I la Institutul de Studii Bănăţene, Academia Română, Filiala Timișoara și Director al Muzeului de Artă din Timișoara, A fost profesor Jean Monnet al Uniunii Europene (2002-2008) si membru al bordului AFCN, nominașizat de Ministrul Culturii din România (2006-2008). A fost, de asemenea, visiting professor si cercetator la Wassenaar Institute for Advanced Studies of the Royal Academy of Arts and Sciences, Amsterdam (1994); Institute of Administrative Studies and Government of Georgia State University, Athens, SUA (1999); Central European Studies Center of Emory University, Atlanta (1999); Center for Eurasian Studies Indiana University, Bloomington (1999); Woodrow Wilson Center for International Studies, Washington (2001); School of Slavonic and East European Studies, University of London (2000); CEU, Budapesta (1997, 1998, 1999); Universitatea Eötvös Loránd, Budapesta (1995, 1996); Universitatea din Szeged (2005, 2008); Universitatea din Angers (1999, 2004); Universitățile din Atlanta, Athens și Georgia (1999); the Catholic University of America, Washington (2000-2001); National Foreign Affairs Training Center – Foreign Service Training Institute, Washington (2001); Center for Advanced Study, US Holocaust Memorial Museum, Washington (2001); École Pratique des Hautes Études – Sorbona, Paris (2004); Universitatea din Viena (2004).
Publicatii: The Temptation of Homo Europaeus (The Genesis of the Modern Ideas in Central and Southeastern Europe), New York, 1993; Between Words and Reality. Studies on the Politics of Recognition and the Changes of Regime in Contemporary Romania, Washington, D.C., 2001; The End of a History. The Jews of Banat from the Beginning to Nowadays, Bucharest, 2006; Essays on Romanian Intellectual History, Timișoara, 2008/Iaşi, 2013; Key Concepts of Romanian History (Coordinator together with Armin Heinen), Budapest-New York, 2013; Die Interkulturalität des Banats, Frank und Timme Verlag, Berlin, 2015.

Michael SHAFIR

Profesor Emerit la Institutul de Studii Doctorale, Facultatea de Relații Internaționale și Studii Strategice din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România. Domnul Shafir a devenit Doctor în Științe Politice la Universitatea Ebraică din Ierusalim, în anul 1981. A predat Științe Politice la Universitatea din Tel Aviv și a lucrat ca Director al Departamentului de Relații Internaționale din cadrul Facultății de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai, până în anul 2012. De asemenea, a lucrat ca director al departamentului de știri externe din cadrul postului de radio Kol Israel, ca Director Adjunct al departamentului de Audiență și Cercetare a Opiniei Publice la Radio Europa Liberă, precum și ca șef al Departamentului Românesc de Cercetare din cadrul Institutului de Cercetare al Radio Europa Liberă din Munchen, Germania. Între 1995 și 2005, domnul Shafir a locuit în Praga, cea mai recentă funcție deținută acolo fiind cea de Coordonator pentru Afaceri Europene la Radio Europa Liberă / Radio Liberty și redactor la East European Perspective, un jurnal publicat de RFE/RL și distribuit pe Internet. Michael Shafir este autorul lucrării Romania: Politics, Economics and Society. Political Stagnation and Simulated Change, publicată de Frances Pinter, Londra, 1985; Between Negation and Comparative Trivialization: Holocaust Denial in Post-Communist East-Central Europe, publicată de Editura Polirom, Iași, România în 2002 și X-Rays and other Phobia, Iași, Institutul European. A publicat peste 350 de articole pe teme referitoare la comunism și post-comunism, în jurnale americane, austriece, britanice, cehe, olandeze, franceze, germane, maghiare, israeliene, românești și slovace, contribuind cu o serie de capitole la cărți publicate în Austria, Republica Cehă , Germania, Ungaria, România, Slovacia, Slovenia, Marea Britanie și SUA. Domnul Shafir a condus delegația română de la Alianța Internațională pentru Amintirea Holocaustului, între 2005 și 2014.

Francisca SOLOMON

Lector la Catedra de Limba și Literatura Germană, Facultatea de Litere, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași. Absolventă a Facultății de Litere, secția Germană-Franceză, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași (2003), a urmat apoi studii masterale în germanistică (2003-2005) și în studii iudaice (2004-2006) la Facultatea de Litere și la Facultatea de Istorie, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași. A urmat studiile doctorale la Universitatea din Viena, obținând titlul de doctor în filosofie, specializarea studii culturale în anul 2011 cu o teză dedicată mișcării Haskala, curentelor asimilaționiste și sionismului din Galiția austriacă, reflectate în operele lui Nathan Samuely, Karl Emil Franzos și Saul Raphael Landau. Între 2011-2012 a fost cercetător postdoctoral în cadrul programului „POSDRU/89/1.5/S/63663” la Universitatea „Al. I. Cuza“ din Iași, colaborând la proiectul „Dicționarul presei de limbă germană din Bucovina istorică (1848-1940)” sub coordonarea Prof. dr. Andrei Corbea-Hoişie. Între 2012-2013, colaborator la Catedra de Limba și Literatura Germană (cursuri DaF) și la Centrul de Istoria Evreilor şi Ebraistică al Facultății de Istorie a Universității „Al. I. Cuza“ din Iași (cursuri de limbă și cultură idiș). Între 2013-2015 a fost directorul unui proiect postdoctoral finanțat de UEFISCDI, derulat la Universitatea „Al. I. Cuza“ din Iași, al cărui obiectiv principal a fost cercetarea și analizarea unor texte reprezentative care au în prim-plan literarizarea experiențelor traumatice ale evreilor bucovineni deportați în Transnistria. Din 2015 este lector universitar la Catedra de Limba și Literatura Germană, predând cursuri de limba germană și de literatură central-europeană de expresie germană. A participat la conferințe și simpozioane în Romania, dar și în alte țări precum: Austria, Germania, Spania, Statele Unite, Israel, Franța, Croația, Cehia, Ucraina. A publicat mai multe studii despre literatura și presa de limba germană și idiș din Bucovina și Galiția austriacă, dar și despre reprezentarea Holocaustului în literatura de expresie germană, română și idiș a evreilor bucovineni.

Bülent ȘENAY

Profesor asociat de istoria religiilor și cultură la Universitatea Uludag, Bursa, Turcia. Doctor în studii religioase și filosofie, Universitatea Lancaster, Anglia. A fost lector în filosofia islamului la College of St. Martin’s (1996-1999) în Lancaster. Domenii de interes: cultură, religie și identități în societățile multiculturale, relațiile între creștini, evrei și musulmani, religie și politică în Europa.

TIBORI SZABÓ Zoltán

Conferențiar universitar, Departamentul de jurnalism, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Universitatea Babeş-Bolyai. Director al Institutului pentru Studii de Holocaust și genocid, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca. Doctor în filologie, filosofie și istorie al Universității Babeș-Bolyai. A publicat numeroase articole despre istoria evreilor în Transilvania și antisemitism. Împreună cu prof. Randolph L. Braham a editat A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája [Enciclopedia geografică a Holocaustului în Ungaria] (2007) și Az észak-erdélyi holokauszt földrajzi enciklopédiája [Enciclopedia geografică a Holocaustului în Nordul Transilvaniei] (2008).

Felicia WALDMAN

Conferențiar universitar la Centrul de Studii Ebraice, Facultatea de Litere, Universitatea din București, coordonator al Centrului și al programului de master în Cultură și Civilizație Ebraică și editor al revistei academice Studia Hebraica. Este, de asemenea, membru fondator al Centrului de Studii Israeliene “Goldstein Goren” de la Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București și membru în câteva asociații academice internationale (ASN, AIS, SJAS, EAJS, SBL, EABS). Este Profesor Afiliat la Universitatea din Haifa, visiting professor la Universitatea de Stat din Milano, Universitatea Paul Valery din Montpellier și Universitatea “Al. I. Cuza” din Iași, și profesor invitat la Institutul Diplomatic Român din București. Domeniile ei de expertiză includ misticismul evreiesc, educatția despre Holocaust și patrimonial evreiesc din România. A publicat 4 cărți și peste 30 de articole și a co-editat 3 volume pe aceste teme. Pe parcursul ultimilor 18 ani a coordonat 12 proiecte internaționale de cercetare a istoriei evreilor români și patrimoniul evreiesc din România și a fost invitată să prezinte materiale la peste 70 de conferințe internaționale. Este Adjunct al Șefului Delegației României la International Holocaust Remembrance Alliance și câștigător al Premiului “Al. Safran” 2014 pentru cartea Romania, Israel, France: Jewish Trails, Volume in Honor of Professor Carol Iancu, Editura Universității din București, 2014 (22 contribuții în română și engleză) și Roumanie, Israel, France: parcours juifs. Hommage au professeur Carol Iancu, Honore Champion, Paris, 2014 (34 contribuții în franceză) (ambele co-editate cu Danielle Delmaire și Lucian Zeev Herșcovici).