Lectori invitați 2017

2019 2018 2017 2016 2015


Viorel ACHIM

Cercetător ştiinţific gr. I la Institutul de Istorie “Nicolae Iorga” al Academiei Române, Bucureşti. Între domeniile lui de cercetare se află şi Holocaustul din România, minorităţile etnice în România în perioada 1918-1948, politica de populaţie în România în anii 1940-1944 şi istoria romilor. Este autorul sau coautorul a opt volume şi autorul a cca 100 de studii şi articole ştiinţifice. De asemenea, el a coordonat (singur sau în colaborare) patru volume colective. Cele mai recente cărţi ale lui: Politica regimului Antonescu faţă de cultele neoprotestante. Documente, Iaşi: Polirom, 2013 (culegere de documente); Munca forţată în Transnistria. “Organizarea muncii” evreilor, decembrie 1942 – martie 1944, Târgovişte: Cetatea de Scaun, 2015; Modernizare socială şi instituţională în Principatele Române, 1831-1859, Bucharest: Editura Academiei Române, 2016 (volum coordonat împreună cu Venera Achim).

Lya BENJAMIN

Cercetător la Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România din 1985. A absolvit Facultatea de Istorie a Universității din Ekaterinburg, obținând titlul de doctor în istorie la Universității din București în 2001, cu o lucrare despre viața cotidiană a evreilor în perioada Holocaustului. Este autoarea a numeroase studii, volume de documente și antologii privind istoria evreilor din România în general și în particular în perioada Holocaustului. A fost membru al Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România și a îngrijit editarea volumului de documente ce a însoțit raportul comisiei. A participat la conferințe și simpozioane în Romania, dar și în alte țări precum: Statele Unite, Israel, Germania ș.a. Strategii comunitare de supraviețuire în contextul statului național legionar. Documente 1940-1941, volum alcătuit de Lya Benjamin (Hasefer, 2013); Idealul sionist în presa evreiască din România (1881 - 1920), texte selectate și comentate de Lya Benjamin (coordonator) şi Gabriela Vasiliu (Hasefer, 2010); Iacob Iţhac Niemirower, Iudaismul. Studii, eseuri, omiletică şi retorică; studiu introductiv de Lucian-Zeev Herşcovici; selectarea textelor, note, glosar şi indici de Lya Benjamin şi Mihaela Rotaru (Hasefer, 2005); Prigoană şi rezistenţă în istoria evreilor din România. Studii (Hasefer, 2001); Hary Kuller, Lya Benjamin, Album. Muzeul de istorie a evreilor din România Şef-rabin Moses Rosen (Hasefer, 2002); Memorialul martirilor din România. Textul şi selecţia imaginilor de Lya Benjamin (Hasefer, 2003); Evreii din România în texte istoriografice. Antologie, introducere, selectarea textelor, note şi comentarii, traduceri din limba maghiară, germană şi franceză, bibliografie şi indici de Lya Benjamin (Hasefer, 2004).

Cezar Petre BUIUMACI

Istoric şi muzeograf la Muzeul Municipiului Bucureşti în cadrul Biroul de Istorie Bucureşteană, este autor al volumelor „Oraşul din oraş” (2014) şi „Ieri şi azi în Bucureşti” (2016) apărute la editura Muzeului Municipiului Bucureşti şi care tratează evoluţia spaţiului urban bucureştean de-a lungul istorie sale. Realizator al unor expoziţii privind istoria oraşului Bucureşti în diferite ipostaze la Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Academiei Române sau Muzeul Municipiului Bucureşti, cu peste 30 de articole în reviste de popularizare a istoriei şi anuare de specialitate despre istoria şi aspectul urban, monumentele de for public, cât şi interviuri radio şi tv. A organizat între 2014 – 2016 o serie de conferinţe la Palatul Suţu legate de istoria, arhitectura, antopologia şi evoluţia urbană. A susţinut conferinţe având subiecte legate de modificarea aspectului Bucureştilor ca urmare a intervenţiei umane. Participant la o serie de proiecte care îşi propun reconstituirea istoriei urbane. Este licenţiat şi master în istorie, în prezent realizează cercetarea doctorală cu privire la evoluţia oraşului Bucureşti în perioada comunistă.

Mihai CHIOVEANU

Profesor universitar, director de departament în cadrul Facultății de Ștințe Politice, Universitatea din București. doctor în istorie al Universității “Al. I. Cuza” din Iaşi (2005). Membru al delegației României la IHRA. Autor a două cărți: Feţele fascismului. Politică, ideologie şi scrisul istoric în secolul XX, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2005; Death Delivered, Death Postponed. Romania and the Continental wide Holocaust, Editura Universităţii din Bucureşti, 2014; și a numeroase articole și studii în domeniu în publicații academice naționale și internaționale. Domenii de cercetare principale: fascism european, studii de genocid, politica Orientului Mijlociu.

Adrian CIOFLÂNCĂ

al Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România din cadrul Federației Comunităților Evreiești din România, membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității și cercetător științific la Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” al Academiei Române. A fost membru în Comisia Internațională pentru Studierea Holocaustului din România (2003 – 2004) și expert în Comisia Prezidențială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, contribuind la Rapoartele Finale ale celor două comisii. Din 2005 este membru în delegația României la International Holocaust Remembrance Alliance. A fost Tziporah Wiesel Fellow la United States Holocaust Memorial Museum in Washington (2009). Între 2010 – 2012, a fost director de departament la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. A coordonat, în 2010, proiectul Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” care a dus la descoperirea unei gropi comune în Popricani (jud. Iași), cu 36 de evrei uciși în timpul Holocaustului. A editat șapte volume, în colaborare; ultimul dintre ele: Istoria recentă altfel. Perspective culturale, Andi Mihalache, Adrian Cioflâncă (coordonatori), Iaşi, Editura Universităţii „Al. I Cuza”, 2013. A publicat mai multe studii în domenii precum istoria Holocaustului, istoria comunismului, istorie culturală, teoria istoriei.

Mihai DEMETRIADE

Consilier principal, Direcţia Cercetare din cadrul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, licenţat al Facultăţii de Filozofie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi (1997); masterat în filozofie în cadrul aceleiaşi universităţi (1998). Volum: Eroi pentru România-Braşov, 15 noiembrie 1987, Editura Semne, Bucureşti, 2007 (coautor). Articole: Descompunere și reabilitare. Elemente cadru privind activitatea Grupului Operativ Aiud, în Caietele C.N.S.A.S., anul II, nr. 2 (4)/2009, Victor Biriș, cel mai important agent de influență din penitenciarul Aiud (1957-1963), în Caietele C.N.S.A.S., an IV, nr. 1-2 (9-10)/2012, Editura C.N.S.A.S., București.

Luciana FRIEDMANN

Doctor în litere a Universităţii de Vest din Timişoara, studii urmate după Masteratul în Ştiinţe Politice şi Administrative şi Facultatea de Jurnalistică - Limbi Străine. De profesie jurnalist, lucrează la Realitatea Evreiască de peste un deceniu, iar de 7 ani conduce Comunitatea Evreilor din Timişoara. De-a lungul timpului a organizat numeroase tabere, seminarii, evenimente pentru diferite grupe de vărstă. A participat la specializări referitoare la istoria Holocaustului, la Yad VaShem (Ierusalim) şi la Paris. Cunoaşte limbile ebraică, engleză, franceză şi maghiară, foarte utile atât în profesia de jurnalist cât şi în activitatea comunitară.

Attila GIDÓ

Istoric şi în prezent cercetător ştiinţific II în cadrul Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale din Cluj-Napoca. Domeniile sale de interes sunt: istoria evreilor din Transilvania de după Primul Război Mondial; mişcarea naţională evreiască din Transilvania; istoria evreilor din Cluj; Holocaustul din Transilvania de Nord; istoria minorităţilor naţionale din România în secolul XX. Cele mai importante publicaţii: The Hungarian Bureaucracy and the Administrative Costs of the Holocaust in Northern Transylvania. In: Hungarian Historical Review 2015. 3. (4) 641–672; Două decenii. Evreii din Cluj în perioada interbelică. Editura ISPMN, Cluj-Napoca, 2014; Excluşi şi exploataţi. Munca obligatorie a evreilor din România şi Ungaria în timpul celui de al Doilea Război Mondial. Working Paper, nr. 48, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca, 2013. Coautor: Csősz László; The Surviving Jewish Inhabitants of Cluj, Carei and Oradea. The Survey of the World Jewish Congress in 1946. Working Paper, nr. 35, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca, 2010. Co-autor: Sólyom Zsuzsa;

Lucian-Zeev HERSCOVICI

Născut la Galați (1947). Licențiat în istorie al Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași (1969) și doctor în istorie al Universității ”Paul Valéry” din Montpellier (2009), cu o teză intitulată Le mouvement de la Haskala parmi les Juifs de Roumanie. Premiul ”Eudoxiu Hurmuzaki” al Academiei Române (2010). Bibliotecar specialist (selector de cărți) la Biblioteca Națională a Statului Israel (Ierusalim). Lector de limba ebraică la Universitatea ”Paul Valéry” din Montpellier (2004-2007) și lector asociat de istorie a evreilor la Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca. Cărți de autor și co-editate: Prezențe rabinice în perimetrul românesc, secolele XVI-XXI (în colaborare cu Baruch Tercatin), Ed. Hasefer, București, 2008; Entsiqlopedyah leyahaduth Romanyah (în colaborare cu Baruch Tercatin), 3 volume, Mosad Harav Kook, Ierusalim, 2012; Yahaduth Romanyah (Daf letarbuth yehudith, no.282) (în colaborare cu Aryeh Strikovsky), Misrad Hachinukh, Haagaf Letarbuth Toranith, Ierusalim, 2016; traducere din limba ebraică, prefață și note la cartea Tomer Dvorah – Palmierul Deborei, de Moise Cordovero, București, Ed. Herald, 2015; co-editor (în colaborare cu Danielle Delmaire și Felicia Waldman) al volumelor Roumanie, Israèl, France: parcours juifs; hommages au professeur Carol Iancu, Champion, Paris, 2014, și Romania, Israel, France: Jewish Trails; Volume in Honor of Professor Carol Iancu, Editura Universității București, 2014. Colaborator la Encyclopaedia Judaica, ed. a 2-a, Keter, Ierusalim & Macmillan Reference, Detroit, 2007, și la The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, Yale University Press, New Haven & London, 2008. Coordonator, cu Yves Chevalier, al nr. 2 (10), vol. 5 (2012) al ESSACHES: Journal for Communications Studies (Communication et mémoire – Communication de la mémoire). Studii și articole diferite de istoria evreilor din România, perioada medievală și perioada modernă, în limbile română, ebraică, engleză, franceză, în publicații academice.

Mădălin HODOR

(n. 29.04.1977, Roznov, jud. Neamţ) Absolvent al Facultăţii de Istorie a Universităţii Al.I.Cuza Iaşi (1999), studii aprofundate cu specializare în istorie medievală universală (1999-2000). Bursier Socrates la Facultatea de Istorie a Universităţii Angers (1999-2000). Din 2000, angajat al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivei Securităţii, Bucureşti.

Maia MORGENSTERN

Născută în prima zi a lunii mai, în anul 1962, cunoscuta actriţă română de origine evreiască a absolvit Academia de Teatru şi Film în 1985, la clasa profesorului Dem Rădulescu. În următorii trei ani a jucat pe scena Teatrului Tineretului, din Piatra Neamţ. Încă din 1983 a intrat în lumea filmului. Talentul, pasiunea şi munca neîncetată i-au fost răsplătite din primii ani ai carierei. Printre cele mai importante distincţii se numără: Ordinul Artelor şi Literelor în grad de Cavaler, Ordinul Regal ”Nihil Sin Deo”, Ambasador pentru Alianţa Civilizaţiilor în România, Premiul ”Felix” (European Film Awards), Premiul UNITER ”Cea mai bună actriţă”, pentru rolul Lola Blau, din spectacolul ”Astă seară Lola Blau” şi Premiul UNITER ”Cea mai bună actriţă”, pentru rolul Medeea, din ”Trilogia antică”, Ursul de Argint la Festivalul Filmului de la Berlin, pentru rolul din filmul ”Balanţa”, Premiul Les stars de demain, Geneva, pentru ”Cea mai bună actriţă” şi Premiul Criticii, pentru rolul din filmul Balanţa.
A colaborat cu personalităţi din lumea teatrului şi filmului, din ţară şi străinătate. O putem vedea în filme ca Secretul lui Bachus, Balanţa, Cel mai iubit dintre pământeni, Orient Expres, Patimile lui Hristos, Le fin du silence, The Secret of Polichinelle, Domnişoara Christina. În actuala stagiune, cele mai recente spectacole în care joacă sunt Șofer / Pictor, Varșovia: ghid turistic sau De la Caragiale la Şalom Alehem la Teatrul Evreiesc de Stat, Vizita bătrânei doamne sau Visul unei nopţi de vară, la Teatrul Național București, Profesiunea doamnei Warren, la Teatrul Mic. Din 2012 este manager al Teatrului Evreiesc de Stat, un loc unic în peisajul teatral bucureştean şi european, unde specificul limbii idiş și tradiţia evreiască sunt păstrate şi duse mai departe prin cultură şi dramaturgie.

Emil NICOLAE/ NADLER

Emil Nicolae (n. 18 martie 1947, Bacău) , poet, eseist și jurnalist român.
Deși s-a născut la Bacău (numele din acte: Emanuel Nadler), a locuit toată viața în Piatra Neamț (cu excepția perioadelor în care a urmat studiile universitare la Iași, și-a satisfăcut stagiul militar la Bacău și a lucrat în presă la Galați). Posedă atestatul de ziarist profesionist (UZP) și este expert al MCC în bibliofilie. A fost redactor și redactor șef-adjunct la revista Alma Mater / Dialog (1969-1972), redactor cultural la ziarele Viața Nouă (Galați, 1972) și Ceahlăul (Piatra-Neamț, 1973-1974). Din 1976 este muzeograf în cadrul Complexului Muzeal Județean Neamț (la Oficiului Jud. pentru Patrimoniul Cultural National si la Muzeul Memorial “Calistrat Hogaș“). După revoluție a fost co-fondator, co-editor și secretar de redacție al săptămânalului independent, de informație și atitudine Acțiunea din Piatra-Neamț (1990-2001), iar din 2000 pana in 2005 a fost secretar general de redacție al revistei de literatură & arte Antiteze. Din 2010 este redactor-sef al revistei de literatura & arte & atitudini Conta(Piatra-Neamt). De asemenea, din 2001 realizează, săptămânal, două emisiuni de cultură la postul 1TV Neamț și, in periioada 2005-2014, a fost redactorul paginii culturale a ziarului Realitatea Media din Piatra-Neamț. A devenit membru al Uniunii Scriitorilor în 1990 si membru al UZP. Este prezent în antologii de poezie publicate în Germania, SUA, Israel, Franta și Italia.
Colaborări la reviste
Colaborează cu versuri, studii, cronici literare, eseuri, recenzii și traduceri la revistele: Amfiteatru, Antiteze, Asachi, Ateneu, Bucovina literara,Cafeneaua literara,Caietele Tristan Tzara, Conta,Contact international, Convorbiri literare, Cronica, Dacia literara, David(Austria), Dialog (Alma Mater), Dichtungsring (Germania), Echinox, Gazeta literară (debut în 1966), Luceafărul, Moment poetic (R. Moldova), Mozaicul, Poesie & Art (Israel), Poesis, Porto Franco, Revista muzeelor și monumentelor,România literară, SLAST, Steaua, Sinteze, Viața Românească, Viața studențească, Vitraliu etc. și la TVR, Radio București și Iași.

Alina PAVELESCU

Arhivist și istoric, specializată în istorie contemporană. A absolvit Facultatea de Istorie a Universității București în 1996 și are un doctorat în științe politice la Institut d'Etudes Politiques din Paris (2009). Din august 2012, este director adjunct la Arhivele Naționale ale României.

Michael SHAFIR

Profesor Emerit la Institutul de Studii Doctorale, Facultatea de Relații Internaționale și Studii Strategice din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România. Domnul Shafir a devenit Doctor în Științe Politice la Universitatea Ebraică din Ierusalim, în anul 1981. A predat Științe Politice la Universitatea din Tel Aviv și a lucrat ca Director al Departamentului de Relații Internaționale din cadrul Facultății de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai, până în anul 2012. De asemenea, a lucrat ca director al departamentului de știri externe din cadrul postului de radio Kol Israel, ca Director Adjunct al departamentului de Audiență și Cercetare a Opiniei Publice la Radio Europa Liberă, precum și ca șef al Departamentului Românesc de Cercetare din cadrul Institutului de Cercetare al Radio Europa Liberă din Munchen, Germania. Între 1995 și 2005, domnul Shafir a locuit în Praga, cea mai recentă funcție deținută acolo fiind cea de Coordonator pentru Afaceri Europene la Radio Europa Liberă / Radio Liberty și redactor la East European Perspective, un jurnal publicat de RFE/RL și distribuit pe Internet. Michael Shafir este autorul lucrării Romania: Politics, Economics and Society. Political Stagnation and Simulated Change, publicată de Frances Pinter, Londra, 1985; Between Negation and Comparative Trivialization: Holocaust Denial in Post-Communist East-Central Europe, publicată de Editura Polirom, Iași, România în 2002 și X-Rays and other Phobia, Iași, Institutul European. A publicat peste 350 de articole pe teme referitoare la comunism și post-comunism, în jurnale americane, austriece, britanice, cehe, olandeze, franceze, germane, maghiare, israeliene, românești și slovace, contribuind cu o serie de capitole la cărți publicate în Austria, Republica Cehă , Germania, Ungaria, România, Slovacia, Slovenia, Marea Britanie și SUA. Domnul Shafir a condus delegația română de la Alianța Internațională pentru Amintirea Holocaustului, între 2005 și 2014.

Bülent ȘENAY

Profesor asociat de istoria religiilor și cultură la Universitatea Uludag, Bursa, Turcia. Doctor în studii religioase și filosofie, Universitatea Lancaster, Anglia. A fost lector în filosofia islamului la College of St. Martin’s (1996-1999) în Lancaster. Domenii de interes: cultură, religie și identități în societățile multiculturale, relațiile între creștini, evrei și musulmani, religie și politică în Europa.

Valentin Adrian SĂNDULESCU

Doctor în istorie al Universității Central-Europene din Budapesta (2011) cu o teză despre istoria Mișcării Legionare în perioada 1927-1937 și lector universitar în cadrul programului de Studii Iudaice al Facultății de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București. Este licențiat în istorie al Universității din București (2002) și deține o diplomă de masterat în istorie obținută în urma studiilor efectuate la Universitatea Central-Europeană din Budapesta (2003).
A fost bursier al Centre for Advanced Study din Sofia (Bulgaria, 2008-2009) și al Colegiului Noua Europă (Institut de Studii Avansate) din București (2009-2010). Între 25 aprilie și 24 mai 2010 a fost Junior Visiting Research Associate la Centrul pentru Cercetarea Istoriei Moderne Europene, Universitatea din Oxford.
Din octombrie 2015 este cercetător în cadrul proiectului Modernităţi fragmentare: elite intelectuale şi transformări istorice în România contemporană, derulat de Institutul de Istorie „Nicolae Iorga“ al Academiei Române și finanțat de Consiliul National al Cercetarii Stiintifice (CNCS) prin Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI) - Planul National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare - PN II, Programul Resurse Umane/Tinere Echipe. De asemenea, din aprilie 2015 este cercetător senior (senior researcher) în cadrul proiectului Post-WWII Anti-Semitic Pogroms in East and East Central Europe: Collective Violence and Popular Culture (3 ani) finanțat printr-un grant al Fundației Gerda Henkel (Germania).
Principalele sale domenii de interes academic, reflectate în diverse comunicări științifice și articole publicate, includ istoria românească modernă și contemporană, istoria și istoriografia fascismului și antisemitismului, istoria perioadei interbelice în centrul și sud-estul Europei precum și istoria comunității evreiești din România în secolele XIX-XX.

Felicia WALDMAN

Conferențiar universitar la Centrul de Studii Ebraice, Facultatea de Litere, Universitatea din București, coordonator al Centrului și al programului de master în Cultură și Civilizație Ebraică și editor al revistei academice Studia Hebraica. Este, de asemenea, membru fondator al Centrului de Studii Israeliene “Goldstein Goren” de la Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București și membru în câteva asociații academice internationale (ASN, AIS, SJAS, EAJS, SBL, EABS). Este Profesor Afiliat la Universitatea din Haifa, visiting professor la Universitatea de Stat din Milano, Universitatea Paul Valery din Montpellier și Universitatea “Al. I. Cuza” din Iași, și profesor invitat la Institutul Diplomatic Român din București. Domeniile ei de expertiză includ misticismul evreiesc, educatția despre Holocaust și patrimonial evreiesc din România. A publicat 4 cărți și peste 30 de articole și a co-editat 3 volume pe aceste teme. Pe parcursul ultimilor 18 ani a coordonat 12 proiecte internaționale de cercetare a istoriei evreilor români și patrimoniul evreiesc din România și a fost invitată să prezinte materiale la peste 70 de conferințe internaționale. Este Adjunct al Șefului Delegației României la International Holocaust Remembrance Alliance și câștigător al Premiului “Al. Safran” 2014 pentru cartea Romania, Israel, France: Jewish Trails, Volume in Honor of Professor Carol Iancu, Editura Universității din București, 2014 (22 contribuții în română și engleză) și Roumanie, Israel, France: parcours juifs. Hommage au professeur Carol Iancu, Honore Champion, Paris, 2014 (34 contribuții în franceză) (ambele co-editate cu Danielle Delmaire și Lucian Zeev Herșcovici).

Avraham WEBER

Partener în cadrul firmei de avocatură Weber & Co., specializată în legislația germană și europeană. Din 2008, este consultant la Ministerul pentru Persoanele în Vârstă, care a fost însărcinat de guvernul israelian să negocieze restituirea proprietăților și drepturile evreilor, cu guvernele țărilor implicate în Holocaust.