Participanți 2015

2019 20182017 2016 2015

 

Sabina AVRAM este absolventă a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din cadrul Universităţii Bucureşti, specializarea Studii Culturale Iudaice şi engleză ca limbă complementară. Sabina Avram este interesată de cultura şi litereatura evreiască, limbă, istorie şi religie. În următorii doi ani va contiuna să studieze ebraică biblică şi filozofia religiei în cadrul programului masteral de Studii Religioase - Texte şi Tradiţii.

Cristina BARBU este membră a Cercului de Studii Muzeale al Facultății de Istorie a cărei studentă a fost în cadrul programului de Master Istorie și Civilizație cu specializarea Istoria Ideilor și Mentalităților. Printre preocupările sale menționăm analiza imaginii evreului în presa interbelică de extremă dreaptă care a fost studiată atât în cadrul lucrării de licență, dar și a disertației, fiind parte a prezentării din cadrul Sesiunii anuale de comunicări a Centrului de Istorie Comparată al Societăților Antice al Facultății de Istorie. De asemenea, are preocupări în sfera artistică și a participat la școli de vară naționale în domeniul istoriei și internaționale în domeniul artelor. Actualmente este muzeograf la Muzeul Național de Istorie.

Cătălin BOSOI a încheiat în 2014, programul de masterat la Centrul de Studii Iudaice din cadrul Facultății de Litere, Universitatea din București. Anterior, în 2003, absolvise cu succes Facultatea de Geografie din cadrul aceleași universități. De la un domeniu de studiu la celălalt, trecerea s-a făcut prin intermediul unei pregătiri intense pe cont propriu, studiul a numeroase volume privind iudaismul, evreii, cultura și civilizația lor, particulară și cosmopolită, studiu născut din interesul major față de istoria lumii, și de destinul particular al „fiilor lui Israel” în dezvoltarea umanității. Principalele domenii de interes sunt Israelul modern, relațiile sale atât cu vecinii arabi cât și cu marile puteri, moștenirea Holocaustului, problematica Germaniei naziste. Dorește să finalizeze cu succes programul de masterat mai sus menționat și prin intermediul informațiilor și competențelor dobândite în cursul acestei Școli de vară.

Dr. Lavinia BUDA este profesor de istorie şi cultură civică la Şcoala Gimnazială Bonţida şi Şcoala Profesională Răscruci din judeţul Cluj. A absolvit Facultatea de Istorie şi Filozofie precum şi Masteratul de Socio-Antropologie Istorică, în 2012 a obţinut doctoratul în istorie în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Printre preocupările sale menţionăm istoria rromilor în perioada celui de al doilea Război Mondial şi Holocaustul în Transilvania de Nord. În calitate de profesor a participat la activitățile desfășurate în cadrul Simpozionului Interjudeţean Holocaustul în România, organizat la Craiova.

Drd. Onița BURDEȚ este doctorandă în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj. Între anii 2006-2012 a obținut diploma de licență în domeniul Teologie (specializarea Teologie Didactică-Litere) și două diplome de master în cadrul Facultății de Teologie și în cadrul Facultății de Litere (specializarea Istoria imaginilor- Istoria ideilor), ambele din cadrul Universității Babeș-Bolyai. În prezent, pe lângă activitățile desfășurate în cadrul studiilor doctorale, Onița este angajată în două granturi de cercetare deținând funcția de asistent de cercetare (domeniu de interes- carte veche românească) și cea de expert formator (PREL- modalități de predare a religiei, cadrelor didactice din mediul preuniversitar). Începând cu anul 2011 s-a înscris la cursurile școlii doctorale de teologie ortodoxă, avându-l conducător de doctorat pe Prof. univ. dr. Ioan Chirilă (președintele Senatului UBB).

Lucian CAȘU este proaspăt absolvent al masterului de filosofie socială din cadrul Universității „Dunărea de jos”. Având o pregătire pe diverse arii socio-umaniste, a publicat eseuri în diferite reviste și apariții culturale atât print cât și online. În 2011 a câștigat premiul I la sesiunea de comunicări științifice organizată de departamentul Filosofie-Sociologie din cadrul universității mai sus menționate asupra discursului cultural și etic al lui Nicu Steinhardt. Tot de la această instituție a primit premiul pentru performanțe în cercetare în 2014. În același an a participat la școala de vară organizată de Universitatea din Craiova pe tematici ce țin de metafizica leibniz-iană. În prezent își pregătește disertația centrată pe conflictul dintre Occident și Islam din punct de vedere ideologic, cultural, socio-politic și economic.

Dr. Sonia CATRINA este cercetător postdoctoral SCIEX-NMSch la Universitatea din Neuchâtel (Elveţia) şi la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti (România). Proiectul actual de cercetare analizează practicile, vocabularul şi reprezentările diferiţilor actori din România din sfera patrimoniului cultural. Cercetătoare face şi o analiză comparativă pe tema patrimoniului construit evreiesc din România şi Republica Moldova. Pornind de la ideea că patrimoniul construit este supus relațiilor de putere, de includere sau excludere, studiul abordează strategiile de „empowerment” utilizate de diverşi actori în revalorizarea sinagogilor evreiești de pe teritoriul ţărilor menţionate. Bazându-se pe mai multe studii de caz cuprinzând sinagogi evreieşti degradate, închiriate sau reabilitate, autoarea investighează discursuri concurente privind funcțiile socială, politică, economică şi/sau estetică pe care astfel de locuri istorice le îndeplinesc (trebuie să le îndeplinească) în România şi Republica Moldova. Cercetătoarea a publicat de curând o carte cu titlul Se montrer „maramureşean(că)”. Les mises en scène de l’identité paysanne, la Editura Institutul European de la Iaşi (2014) şi a coordonat (cu Cyril Isnart, IDEMEC & CNRS, Aix-en-Provence) volumul „Circulating Heritage: Mediation and Re-cycling of the Cultural Items, Devices and Values”, publicat de Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology. Vol. 11 (2) / Decembrie 2014. Este şi autoarea mai multor articole publicate în reviste cu peer-review şi capitole ca rezultat al colaborării cu cercetători străini. Profilul academic poate fi consultat utilizând următorul link: http://unine.academia.edu/SoniaCatrina.

Drd. Claudia CÎȚĂ este doctorandă în filologie – domeniul literaturii idiș – la Facultatea de Limbi și literaturi străine a Universității din București și bursier al Academiei Române. Teza de doctorat (Șalom Alehem, idealistul disputat între haz și har) are ca scop reevaluarea literaturii idiș create de Șalom Alehem și poziția pe care o ocupă în canonul literar românesc. A publicat două recenzii de carte – în Zeitschrift der Germanisten Rumäniens, București (orientând atenția asupra unei traduceri de dată recentă, în limba română, a romanului lui Șalom Alehem – Stempenyu. A yudisher roman / „Poveste de dragoste”) și în Analele Universității din București, seria „Științe politice” (despre studiul teoretic al lui Alberto Castaldini, Vocația politică a Israelului), dar și un articol în Journal of Romanian Literary Studies, Târgu Mureș („Personajul Ficu, între realitate și idealitate. O analiză a romanului Calea Văcărești, de Isac Peltz”). Cele mai recente lucrări prezentate în cadrul conferințelor sunt „Emigrarea și dimensiunea identitară în biografia și opera lui Șalom Alehem” (Academia Română, București, 2014) și „Cultura idiș în România: un domeniu de cunoaștere situat în opoziție sau în complementaritate cu celelalte?” (Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureș, 2015).

Bogdan CIUREZU a finalizat cu succes în 2014 programul de masterat la Centrul pentru Studii Iudaice din cadrul Facultății de Litere, Universitatea din București. La aceeași facultate a terminat un program de licență în Filologie cu o teză în lingvistică despre dialectul istro-român al limbii române. Disertația sa a fost despre cum mișcările mistice din cadrul Kabbalah și Tasawwuf privesc anumite aspecte ale lumii divine și ale sufletului, plasându-le într-o comparație cronologică. Principalele domenii de interes sunt minoritățile, lingvistica, teologia comparativă și genocidurile. A participat la câteva conferințe naționale din România, dar și la o conferință internațională organizată de Asociația Europeană de Studii Israeliene la SOAS, Londra, în 2013.

Drd. Daniela FUDULU a absolvit Facultatea de Litere, Universitatea din București (cu specializarea română-germană), după care a obținut diploma de master în Studii Literare. În prezent, este doctorandă a Facultății de Litere, unde scrie o lucrare despre scriitorii evrei de limbă română. De asemenea, predă germană și română.

Dr. Ildiko-Camelia GALERU a absolvit cursurile de master în domeniul studii iudaice în cadrul Universității București, România și a obținut titlul de doctor în filosofie (studii iudaice) de la aceeași universitate. A participat și a contribuit la numeroase proiecte de cercetare. A publicat capitole referitoare la problemele întâmpinate de intelectualii evrei români într-o serie de publicații internaționale. Între 2004 și 2012 a predat limba ebraică la Asociația Culturală a Prieteniei dintre România și Israel, și din 2014 predă ebraica la Centrul De Limbi Străine Echo, București și ține un curs despre Cultură și Civilizație Ebraică și limbă ebraică la Școala Biblică Nazaret, din cadrul facultății de Teologie Catolică, Universitatea din București. În 2015 a fost organizator și moderator al Conferinței de Filozofie și Teologie „Maimonide și Rachi, personalități medievale ale iudaismului”, organizată în cooperare cu Institutul Rachi (Troyes, Franța), Institutul European „Emanuel Levinas” (Paris), Departamentul de Cercetare Biblică a Episcopiei Romano-Catolice din Iași, Facultatea de Teologie Catolică, Universitatea București.

Dr. Mihaela GLIGOR (n. 23 iunie 1977, în Brad, Hunedoara) este absolventă a Facultății de Filosofie (2001) din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, unde a urmat şi un program de Studii Aprofundate de Filosofia Umanului (2002). Este doctor în Filosofie al aceleiași Universități cu o teză despre Mircea Eliade și extrema dreaptă românească (2006). În 2009, Mihaela Gligor a fost Fellow la Department of Philosophy, Jadavpur University Calcutta (Kolkata), India, cu o bursă postdoctorală I.C.C.R. (Indian Council for Cultural Relations). Este fondator (2008) și Redactor şef al International Journal on Humanistic Ideology, Cluj University Press: http://www.socio.humanistica.ro/. Cercetător ştiințific III în cadrul Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „George Barițiu”, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Colectivul de Filosofie. Șef sector Filosofie (din februarie 2013). Co-fondator (2011) și Vice-Președinte (2011-2015) al Centrului Cultural „Rabindranath Tagore”, România; co-organizator al Namaste India Festival: www.namasteindia.ro. Fondator și Director al Cluj Center for Indian Studies (2014) la Universitatea Babeş- Bolyai Cluj-Napoca: http://indian.centre.ubbcluj.ro/.

Gabriela IAGĂR deține o Diplomă de Master de la Universitatea din București, Facultatea de Litere, Departamentul de Cultură și Civilizație Ebraică. Lucrarea sa de diplomă intitulată ”Între Soțul meu, Michal și Poveste despre dragoste și întuneric - analiză comparativă” a fost scrisă la Universitatea Ebraică din Ierusalim, unde aceasta a obținut o bursă de cercetare. De asemenea, deține o Diplomă de Licență de la Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Departamentul de Studii Iudaice. Lucrarea sa de diplomă a cuprins traducerea unei nuvele a scriitorului israelian Amos Oz, oferind prima traducere a nuvelei Tărâmurile șacalului în limba română. A participat la numeroase conferințe în domeniul Studiilor Iudaice și cunoaște limba ebraică la un nivel avansat. Domeniile sale de interes cuprind studiile lingvistice, limbile străine și literatura ebraică.

Drd. Elena ION a absolvit în 2013 programul masteral Studii Literare Românești din cadrul Universității București cu o lucrare dedicată Hortensiei Papadat-Bengescu. Actualmente este doctorandă a Facultății de Litere, proiectul său de cercetare vizând literatura feminină și raportarea la corporalitate. A participat la colocvii naționale, la seminarul Matérialité et Ecriture, organizat la Universitatea din Brest în noiembrie 2014, și a publicat o serie de articole în revista Literatorul. Principalele sale arii de interes sunt genurile și speciile literare considerate marginale (paraliteratura), în mod special grupajul de scriitoare de origine iudaică din jurul cenaclului Sburătorul.

George Alexandru LAZĂR va trece, în această toamnă, în anul al III-lea de studiu în cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București, specializarea Studii iudaice. Este pasionat de limbi străine, este colaborator al unui cabinet de traduceri autorizate și deține un atestat în limba franceză. În acest an a efectuat un stagiu de practică în cadrul „Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România Elie Wiesel”. De asemenea, a fost implicat, în timpul liceului, într-un proiect Erasmus+, participând la un schimb internațional de experiență în Țările de Jos, urmând să facă parte dintr-un proiect asemănător în acest an, destinația fiind, de această dată, Cehia. Pentru viitor, își dorește să urmeze cursurile unui master în cadrul SNSPA și să profeseze în domeniul Studiilor iudaice.

Alina Georgia MARIN este studentă în anul II la masterul Goldstein Goren, Cultură și Civilizație Ebraică al Universității din București. Este profesor de engleză, pasionată de limba și tradițiile israeliene. A absolvit Studii Iudaice la licență și a călătorit în Israel de trei ori până acum, perfecționându-se în studiul limbii ebraice. Dorește să mențină legătura creată atât în facultate precum și la masterat cu privire la tradițiile evreilor români și israelieni și să înțeleagă cum se pot ajuta reciproc luând în considerare istoria lor comună.

Mario-Dorin MIHAI este masterand al Facultății de Teologie din București, instituție în care și-a început studiile universitare în 2009. În 2013 a absolvit Facultatea cu profilul Teologie pastorală apoi a urmat până în prezent studii masterale la secția Pastorație și Viață Liturgică. Din februarie până în iulie 2014 a fost exchange student la Facultatea de Teologie din Louvain. În aprilie și mai/octombrie 2014 a urmat modul pastoral (online) organizat de Centrul de Studii Teologice Dumitru Stăniloae, Paris, iar între 3-5 Mai, 2015 a participat la Simpozionul Național Studențesc, Tismana, Gorj. Începând cu toamna lui 2015 sus-numitul va începe un stagiu predoctoral de studii la Facultatea de Teologie Catolică din Leuven. Printre publicațiile recente se numără: Educația religioasă a copiilor și tinerilor în teologia și în epoca lui Ioan Hrisostom,Revista Simpozion Național Studentesc – Opus Discipulorum, Aspecte pastoral-catehetice în opera Sfântului Simeon Noul Teolog, revista Ortodoxia, nr. 3, 2015.

Eugenia MIHALCEA este licențiată în Jurnalism, iar după 10 ani de profesat în domeniul media, s-a reorientat către o specializare care devenise o pasiune fără să fie o profesie: Studii Iudaice. A absolvit specializarea Studii Iudaice din cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București, în 2013, iar acum este masterandă la Facultatea de Litere, specializarea Cultură și Civilizație Ebraică. Interesul față de cultura și istoria evreilor din România se va concretiza printr-o disertație în care va trata probleme ale evreilor în perioada Holocaustului din Transnistria, temă de cercetare pe care o va continua în cadrul unui program doctoral.

Drd. Silvia MITRICIOAEI este doctorandă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, cu o teză despre Isac Ludo și modelele identitare evreiești în România, și bursieră a Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale (2015). Absolvind Filologia (Limba și literatura română – Literatură universală și comparată; Universitatea Babeș-Bolyai, 2008) și un masterat în Studii ebraice (Universitatea din București, Centrul de studii ebraice Goldstein-Goren, 2010). Este interesată de literatura israeliană, identitate culturală, scriitori evrei-români și presa culturală evreiască de limbă română din perioada interbelică. Silvia Mitricioaei a coordonat volumul al doilea din File din istoria evreimii clujene (Cluj, Mega, 2014; cu o variantă în limba maghiară împreună cu Schwartz Róbert).

Maria Denisa MUNTEANU este licențiată a Facultății de Limbi și Literaturi Străine din cadrul Universității din București, specializarea Studii Culturale Iudaice și italiană ca limbă complementară, cu lucrarea intitulată „Shmuel Yosef Agnon: Povestea caprei - Traducere și interpretare”. În anii 2013 și 2014 a beneficiat de câte o bursă pe o perioadă de o lună de zile la Universitatea din Tel Aviv, Israel pentru învățarea limbii idiș, acordată de Fundația Naomi. A absolvit Colegiul Național „Ion Neculce” din București, profilul Uman, specializarea Filologie, în anul 2012. Maria Denisa Munteanu este interesată de limba ebraică modernă, de literatura, cultura și istoria evreiască. A scris un articol despre înființarea statului Israel în cadrul lucrării apărute la editura Top Form Orientul Mijlociu: provocări și certitudini: lucrările „Școlii Internaționale de Vară”: ed. a II-a, București, 2013.

Dr. Liviu NEAGOE a absolvit Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca şi a urmat un MA în istorie modernă la CEU Budapesta. Din 2013 este doctor în istorie la Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române. A fost redactor la revista Cuvântul, secretar editorial al periodicului Istorie, cultură, societate al Institutului de Istorie „G. Barițiu” şi este membru în board-ul editorial al publicației The Journal for Democracy and Electoral Studies. A publicat eseuri și studii în reviste precum Anuarul Institutului de Istorie „G. Barițiu”, Anuarul Institutului de Științe Socio-umane „Gh. Şincai”, Cuvântul, Holocaust. Studii şi cercetări, Revista Arhivelor și în volume colective. A coordonat volumul Elite, națiune și societate în România modernă (Presa Universitară Clujeană, 2012) şi publicat volumul Cetățenie, națiune și etnicitate. O perspectivă comparată (Avalon, 2014). Are în pregătire volumul Români și evrei în secolul al XIX-lea. Dileme etnice și controverse constituționale.

Daniela Sara POPESCU-FUCHS este studentă în anul III la Facultatea de Litere, specializarea Franceza-Ebraică din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. Născută în Petroșani, județul Hunedoara, aparține unei familii de cult mozaic, cu bunici ce au fost deportați și duși la muncă obligatorie la Blaj, respectiv Vatra Dornei. A urmat un liceu cu profil filologic, cu predare intensiv franceză, iar la finalizarea acestuia a obținut un atestat în limba franceză. În decursul anilor de studiu a participat la diverse programe de internship cu teme precum: “Inter-schimb cultural”, (Braunau) Austria, “Antidiscriminare rasiala”, (Tampere) Finlanda, “Antisemitismul și memoria Holocaustului”, Sight, schimb de experiența în (Belluno) Italia, la Liceo Statale "Giustina Renier", a participat de asemenea la simpozionul "De ce trebuie condamnat comunismul?" conferențiat de Marius Oprea și la Școala de vara “Holocaustul din România între istorie și receptare”, organizat de INSH-EW și Memorial Library la Lugoj. Stăpânește până în prezent limbile engleză, franceză, germană, ebraică și idiș. În prezent studiază limba, cultura și literatura ebraică și intenționează să realizeze lucrarea de licența în specializarea Ebraică, urmând să studieze un masterat în domeniul Studiilor Iudaice. În viitor dorește să devină cercetător și expert în relații externe.

Asist. univ. dr. Daniela PREDESCU RĂDESCU activează în cadrul Universității din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administartive, Departamentul de Istorie şi Relaţii Internaţionale. Este licentiată în Istorie-Limba Ebraică, Universitatea din Craiova, Facultatea de Istorie, Filosofie, Geografie, absolventă de masterat, specializarea Cultură şi civilizaţie ebraică, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere, Centrul de studii ebraice „Goldstein-Goren”, a obținut titlul ştiinţific de doctor cu tema „Structuri sociale în Ţara Românescă în perioada regulamentară” în cadrul Universității din Craiova. A fost colaborator CSIER. Activând în sectorul didactic si de cercetare, a participat la simpozioane internaționale, a publicat studii și articole privind structura socială în Țara Românească în perioada regulamentară, având ca bază de cercetare documente edite și inedite și volume.

Maria Ioana RUSU este fotograf freelancer și arhitect. A absolvit facultatea de arhitectură din cadrul UAUIM București în 2004. Ca fotograf a expus în expoziții colective, a publicat în reviste ca Zeppelin, Arhitectura, Urbanismul sau Think Outside The Box și a contribuit la realizarea albumului Grafică fără computer. În prezent este interesată de subiecte legate de componenta spațială a existenței umane tradusă prin feluritele consecințe ale intervenției oamenilor asupra peisajului și prin particularitățile relației lor cu mediului construit.

Dr. Nicoleta ȘERBAN activează în cadrul Compartimentului Exilul românesc, Institutul de Investigare a Crimelor Comuniste și Memoria Exilului Românesc (IICCMER). În aprilie 2014 a susținut lucrarea de doctorat în cadrul Universității din București, Facultatea de Istorie, în co-tutelă cu École des Hautes Études en Sciences Sociales Paris (EHESS), cu tema ,,Memorie colectivă și identitate urbană. Monumente de for public dedicate oamenilor politici și personalităților istorice din București”. Printre ariile de interes se remarcă propaganda în perioada comunistă, politici publice, mituri comuniste, exilul românesc din perioada 1940-1989.

Ella STINIGUȚĂ-LASLO este masterandă a Facultății de Istorie și Filosofie din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, la specializarea Studii Iudaice. De asemenea, în cadrul aceleiași facultăți, a absolvit studiile de licență în Etnologie/Antropologie. Domeniile sale de cercetare variază de la antropologie și istorie culturală (cu precădere relația dintre religie, alimentație și identitate), patrimoniul și folclorul evreiesc la istorie orală și muzeologie.