Participanti 2016

2019 20182017 2016 2015

 

Doru ANTONIE

Inginer, absolvent al Universității București, Facultatea de Inginerie Geologică și Geofizică. În martie 1990, a emigrat în Israel, împreună cu soția și cele două fiice. Ca cetățean israelian, a lucrat în numeroase proiecte finanțate de Banca Mondială, în diverse țări din Africa, America de Sud, Asia, Orientul Mijlociu și Europa. Din 2005 până în 2010, a fost directorul Biroului Național de Turism al României, în Israel. În prezent studiază și scrie la ziarele, revistele și website-urile israeliene de limbă română, despre comunitățile evreiești de la sfârșit de secol XIX din România și Europa.

Constantin-Marius ARĂDAN

Licențiat în Drept, Master în ”Instituții de Drept Penal și Procesual Penal” și absolvent al Institutului Diplomatic Român. A inițiat și condus mai multe proiecte de cerectare și documentare asupra istoriei evreilor din satul natal Șiria, județul Arad, în colaborare cu Comunitatea Evreilor din Arad, dintre care, cel mai reprezentativ este ”Salvarea cimitirelor evreiești”. Are în lucru volumul: ”Istoria Comunității Evreiești din comuna Șiria”. Este interesat de istoria Holocaustului.

Diego CIOBOTARU

Absolvent al Facultăţii de Istorie şi al programului de masterat „Istoria comunismului în România” din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. În prezent, este doctorand al aceleiaşi universităţi şi jurnalist la „Ziarul de Iaşi”. În ianuarie 2013 a obținut locul I la Premiile Arhivelor Naționale ale României – ediția a III-a și titlul de „Studentul anului 2012” pentru contribuțiile în domeniul valorificării documentelor aflate în păstrarea instituției. În anul universitar 2013‑2014 a fost beneficiarul bursei „Corneliu Coposu”, în cadrul programului de burse doctorale derulat de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc. Domenii de interes: comunismul interbelic, rolul educației fizice și sportului în cadrul sistemelor totalitare.

Biatrice COZMOLICI

Performer, doctorandă UAGE, domeniul – Performance și Teatru de Animație Contemporan, vicepreședinte al Asociației Compania FaPt. În prezent, cercetează noile estetici în arta teatrului de animație contemporan, fiind preocupată de capacitatea performativa a acestei arte, a formelor hibrid generate de alterarea practicilor convenționale, de care sunt limitele spectacolului de teatru de animție clasic și ce înseamna interactivitate performativă în cel contemporan. În acest sens, a colaborat, în ultimii ani, cu mai multe instituții de stat, precum și cu anumite asociații/companii independente cunoscute pentru caracterul experimental, avangardist.

Laodamia DASCĂL

Doctorandă a Facultății de Litere din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca. Absolventă a secției Studii Iudaice din cadrul Facultății de Studii Europene a aceleași universități, nivel licență. Cercetările sale actuale sunt legate de problematica corporalității în literatura contemporană (în special în cea românească și evreiască) și de memoria posttraumatică în poetica lui Paul Celan.

Oana DEMETRIADE

Consilier superior în cadrul Serviciului Cercetare-Editare, C.N.S.A.S. Domenii de interes: instaurarea comunismului în România, fenomenul dizidenţei politice în România, metode de acţiune şi practici ale Securităţii. Volume: Un sfert de veac de urmărire: documente din dosarele secrete ale generalului Nicolae Rădescu, documente selectate şi editate de Monica Grigore, Oana Ionel, Dragoş Marcu, studiu introductiv de Gheorghe Onişoru, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2004; Lupta mea pentru sindicatele libere în România. Terorismul politic organizat de statul comunist, ediţie îngrijită, studiu, note şi selecţia documentelor de Oana Ionel şi Dragoş Marcu, postfaţă de Marius Oprea, Iaşi, Editura Polirom, 2005; Eroi pentru România – Braşov, 15 noiembrie 1987, Editura Semne, Bucureşti, 2007 (coautor); Nicolae Pascu, În mijlocul vâltorii. Note şi amintiri politice, ediţie îngrijită, studiu, note, indice şi anexe documentare de Oana Ionel, București, Editura Enciclopedică, 2010, Generalul Nicolae Rădescu. Profilul unui om de stat în imagini și documente (în colaborare cu Alexandru Șerbănescu), București, Editura Oscar Print, 2015. În mai 2016 a susținut teza de doctorat cu titlul Activitatea politica a generalului Nicolae Rădescu (1933-1946), coordonator prof.univ.dr. Mihai Retegan, la Facultatea de Istorie a Universității din București

Daniel DUMITRAN

Conferențiar universitar, director al Departamentului de Istorie, Arheologie și Muzeologie din cadrul Facultății de Istorie și Filologie, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, și redactor șef al revistei Annales Universitatis Apulensis Series Historica. Este absolvent al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și doctor în Istorie al Universității din Alba Iulia (2004). Autor a 10 cărți și volume colective, între care Istorii în piatră. Cimitirul evreiesc din Alba Iulia (partea I), Cluj-Napoca, Mega, 2014. Domenii de cercetare principale: istorie ecleziastică, istoria toleranței religioase, istorie urbană, istoria spațiilor sacre.

Anca FILIPOVICI

Doctor în istorie al Universității Babeș-Bolyai cu o teză legată de localismul cultural în România interbelică (2012). Are ca teme de interes științific istoria regională și locală, istoria evreilor din România, istoria educației. În 2014 a obținut o bursă postdoctorală la Universitatea ”Petru Maior” din Târgu Mureș, unde a desfășurat cercetări cu privire la identitatea regională și complexele identitare în Bucovina și Transilvania. În prezent, activează ca cercetător ştiinţific III în cadrul Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale din Cluj-Napoca. Este autor al cărții Cărturarii provinciei. Intelectuali și cultură locală în nordul Moldovei interbelice, Iași, Institutul European, 2015, precum și al altor studii și articole publicate în reviste și volume de specialitate.

Angharad FRANDEŞ

Doctorandă în ultimul an al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Litere şi Arte, Filologie germană. Asistent universitar al Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” Bucureşti şi al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. Master în Traductologie. Proiectul actual de cercetare se axează asupra mitului jidovului rătăcitor reflectat in literatura de expresie germană a secolelor 19-20. Domeniile sale de interes cuprind imagologia, literatura şi rolul ei in crearea mentalităţii colective, istoria literară.

Nina GAVRIL

Absolventă a Facultății de Drept din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași. În prezent urmează programul de master „Relații, instituții și organizații internaționale” al Facultății de Istorie din cadrul aceleiași universități. Domenii de interes: istoria relațiilor internaționale, statutul juridic al evreilor în România, protecția juridică a drepturilor omului.

Cristian GACHE

Sculptor în piatră și fotograf. În prezent este directorul de creație al Editurii Istoria Artei pentru care a realizat layout original la 3 colectii și cercetare, fotografie de arhitectură și design de carte pentru 15 carți. Are o vastă experiență în fotografia de presă, documentară, de advertising, dar și în fotografia tehnică de reproducere de artă. Mulți ani a lucrat ca fotograf, graphic și layout designer căt și ca art director în agenții de publicitate din Danemarca, Austria și România. Este interesat de excelența în comunicarea vizuală.​

Mihaela GLIGOR

Absolventă a Facultăţii de Filosofie (2001) din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, unde a urmat şi un program de Studii Aprofundate de Filosofia Umanului (2002). Doctor în Filosofie al aceleiaşi Universităţi cu o teză despre Mircea Eliade şi extrema dreaptă românească (2006). În 2009 a fost Fellow la Departamentul de Filosofie, Jadavpur University Calcutta, India, cu o bursă postdoctorală I.C.C.R. (Indian Council for Cultural Relations). Specialist în viața și opera lui Mircea Eliade, Mihaela Gligor este autoarea mai multor volume și studii având acest subiect. Este, de asemenea, interesată de istoria interbelică și a beneficiat de câteva stagii de pregătire la Hebrew University of Jerusalem, publicând mai multe volume de documente și corespondență din arhiva Center for Research on Romanian Jewry. În prezent, Mihaela Gligor este cercetător știinţific gradul III la Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Departamentul de Cercetări Socio-Umane și Director al Cluj Center for Indian Studies din cadrul Universității Babeș-Bolyai: http://indian.centre.ubbcluj.ro/.

Simion GHEORGHIU

Doctor în istorie, cercetător ştiinţific III în cadrul Institutului de Istorie „Nicolae Iorga”, Academia Română. A publicat mai multe studii şi articole ştiinţifice în publicaţii de specialitate. Membru în colegiul de redacţie al revistei „Studii şi Materiale de Istorie Contemporană” (din 2009). Domenii de interes: istoria URSS; relaţiile sovieto-americane în timpul Războiului Rece; relaţiile româno-sovietice după cel de-al Doilea Război Mondial.

Daniel HRENCIUC

Absolvent al Universității București, Facultatea de Istorie, promoția 1995. Doctor în istorie (2003). Afiliere profesională. Colegiul Tehnic, Rădăuți, Suceava. Domenii de interes: istoria comunităților etnice din Bucovina Istorică (evrei, polonezi, ruși lipoveni, ucraineni, germani, secui). Publicații relevante: Dilemele convieţuirii: Evreii în Bucovina (1774 – 1947), Iași, Editura Pim, 2013; O istorie care se stinge: Evreii din Rădăuți, Caracal, Editura Hoffman, 2014.

Ştefan Cristian IONESCU

Cercetator postdoctoral la Institutul de Cercetare al Universitatii din Bucuresti (ICUB). Dupa absolvirea programului doctoral in istorie al Universitatii Clark (Worcester, Massachusetts, SUA), Ionescu a lucrat ca lector la Universitatea Chapman (SUA), profesor asistent adjunct la Universitatea Elon (SUA) si cercetator la Centrul pentu Studii Europene al Universitii Duke (SUA). Domeniile sale de cercetare sunt: istorie Est-Europeana, studii despre Holocaust si genocid, istorie juridica, si drept penal international. Ionescu a publicat capitole in volume colective si articole in reviste precum: Holocaust Studies: A Journal of Culture and History and Culture and Psychology. In 2015 Ionescu si-a publicat la editura Palgrave Macmillan prima carte intitulata Jewish Resistance to Romanianization: 1940-1944.

Dana IONESCU

Absolventă Facultății de Istorie din Iași, a unui master în comunicații internationale la Université du Québec à Montréal, este, în prezent, doctorandă la departamentul de sociologie din cadrul Université du Québec à Montréal. Teza de doctorat (și cercetarea mai vastă actuală) are ca subiect emigrația evreilor din Romania înainte, în timpul și după Holocaust și imigrarea lor in Canada. A fost secretar de redacție la Revista de Istorie Socială, a publicat în reviste de specialitate din țară și a participat la conferințe nationale și internationale la Iași, Bucuresti, Cluj, Montréal.

Carmen IOVIȚU

Curator coordonator, Muzeul de Istorie a Evreilor din România "Şef rabin Dr. Moses Rosen". A fost curator la Muzeul Național de Artă Contemporană și la Muzeul Național de Artă al României și coordonator Joint Romania, Jewish Women Resource Programe. Membru în juriul de artă contemporană, ICR Tel Aviv (2012-2013). Din 2014 realizează emisiunea ”Di Goldene Pave” la Radio Shalom Romania, impreuna cu Aurel Iovitu, avand ca subiect tema muzicii klezmer, a limbii idis, a culturii idis in general,cu traduceri de texte din idis si cu multa muzica klezmer.

Maria Mădălina IRIMIA

Doctorandă a Universității „Al. I. Cuza” din Iași, din 2013, cu un proiect de cercetare intitulat „Intelectuali evrei din Iași în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului XX”.
Bursier POSDRU în cadrul Academiei Române, Filiala Iași, din noiembrie 2014. Master în Istoria evreilor și Ebraistică (2013) la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, Facultatea de Istorie cu disertatia „Dilemele identitate ale intelectualului evreu în România interbelică: Cazul Mihail Sebastian”. Licențiată în istorie (2011, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași).
Domenii de cercetare: viața intelectuala și sociala evreiască, modernizarea societății evreiești, antisemitism, violență antiiudaică.

Oana Mihaela MARINACHE

Istoric de artă, cercetator la Institutul de Istoria Artei al Academiei Romane si președinta Asociației Istoria Artei. Este autoare a 15 monografii de arhitectură și istorie a familiilor princiare și boierești române. În ultimii ani a organizat o serie de evenimente care promovează istoria orașului București și a arhitecturii românești: ateliere pentru copii, conferințe științifice și de popularizare, tururi ghidate și expoziții de reconstituiri digitale ale unor monumente dispărute.

Andrei MELINTE

Doctorand în cadrul Facultăţii de Istorie, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi, având ca principal domeniu de cercetare istoria urbană din Moldova la începutul secolului al XIX-lea. Este interesat de fenomenul apariţiei şi evoluţiei micilor târguri de la începutul secolului al XIX-lea, în care evreii au avut un rol important, tema sa de doctorat fiind: “ Târguri şi târguşoare din ţinutul Iaşi între 1775-1855”. În anul 2012 a absolvit programul de master Istoria Evreilor și Ebraistica, în cadrul Facultății de Istorie, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași, cu o lucrare intitulată: „Evreii din orașele Țării de Jos a Moldovei (a doua jumătate a secolului al XVI-lea – sfârșitul secolului al XVIII-lea)”.

Orsolya NAGYI

Absolventă a Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, specializarea jurnalism în cadrul UBB din Cluj și a programului de master Comunicare Socioculturală. Este interesată de situația evreilor reflectată în presa maghiară din perioada 1940-1944. Bursieră J. & O. Winter Fund a Institutului Rosenthal pentru Studierea Holocaustului de la City University din New York, SUA. Are ca temă de cercetare modul în care presa din Maramureș a prezentat măsurile antievreiești și în general situația evreilor maramureșeni în timpul războiului. Face parte din echipa proiectului Institutului Leo Baeck, Arhivele Evreiești din Bucovina și Transilvania și al Yerusha, în cadrul căruia sunt procesate documentelor Comunității Evreilor din Cluj, respectiv materialele de arhivă din Arhivele Naționale din Cluj, legate de viața evreilor din Transilvania și Bucovina pentru crearea unui catalog online.